Styling Knappar

Styling Knappar

Temat innehåller en unik uppsättning knappar som gör att du direkt kan infoga det stiliserade innehållet i ditt redigeringsområde. På detta sätt kan du enkelt organisera ditt innehåll medan du skapar det utan att behöva spara och förhandsgranska din sida med varje förändring du gör.

Knappsatsen inkluderade:

 • Till text
 • Understruket rubrik
 • Två höjdstilar
 • Släpp lock
 • Sex olika stilar med kullistor
 • Bild med ram med Upload-funktion
 • Ljusboxbild med uppladdningsfunktion
 • Bild med länk med Upload-funktion
 • Knappgenerator med färgväljare
 • Fyra stilar i informationsrutan
 • Produktreglage
 • Prissättningstabell
 • Rekommendation
 • Tre kolumnlayouter
 • Videoinbäddningar - Youtube, Vimeo och Flash
Översätt "